Privacyverklaring

Arrangé gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Als je bijvoorbeeld jouw naam en mailladres invult voor het toezenden van een informatiemail, dan gebruiken we deze gegevens niet om je bijvoorbeeld ook e-mailnieuwsbrieven te sturen, tenzij dat expliciet is aangegeven.